× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Poprzeczna Olsztyn

gabinet ginekologiczny. - Przychodnia Specjalistyczno - Rehabilitacyjna przy Spółdzielni WULKAN w Olsztynie

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia ginekologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pomoc doraźna
  • Pomoc doraźna
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zapobieganie chorobom zakaźnym
  • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Oświata i promocja zdrowia
  • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Zakres świadczonych usług:

  • Położnictwo i ginekologia


Adres

89-5268596
Poprzeczna 11
10-282 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1